Aase Marthe Horrigmo er blitt statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Det kunne endt helt annerledes. På barneskolen i Vennesla var hun mobbeoffer. Det var like før hun droppa ut av ungdomskolen. Aase Marthe Horrigmo er blitt statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Det kunne endt helt annerledes. På barneskolen i Vennesla var hun mobbeoffer. Det var like før hun droppa ut av ungdomskolen. Foto: Siv Dolmen / Siv Dolmen

Statssekretæren fra Vennesla ville droppe ut av skolen