• Karl Werner Christiansen (t.v.) og pasienttillitsvalgt Frode Holmen skryter av behandlingen de har fått på Lolandsheimen. Nå må de og de andre pasientene forlate klinikken for godt. FOTO: JACOB BUCHARD

– Dette går ut over de svakeste

Pasientene frykter færre langtidsplasser når Lolandsheimen blir lagt ned.