• Jan Helge Egeland i Statens vegvesen er prosjektleder både for ny Varoddbru, og for tunnelarbeidet i Haumyrheitunnelen, like øst for broa. FOTO: Tormod Flem Vegge / arkivfoto

Skal utvide til tre felt i Kristiansand-tunnel

Politikerne skaffet til veie nok penger til at Statens vegvesen kan utvide E 18 Haumyrheitunnelen med et kollektivfelt i østgående retning.