• Planprosessleder Håkon Lohne og utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier har i flere uker fått mye motstand mot å flytte tilførselsveien fra nye E 39 i Mandal. Nå gir de opp den tanken. FOTO: Jarle R. Martinsen

Gir opp kamp om tilførselsvei

Nye Veier gir opp tanken om å flytte tilførselsveien fra ny E 39 til Mandal by. Motstanden ble for sterk.