• Dette er det såkalte Skjeddet på Kai 6. FOTO: Lars Hollerud

Fredet og vel bevart skur

Før i tiden lå skurene i rad og rekke i Kristiansand havn. Nå er det bare ett igjen. Det er til gjengjeld fredet og nå også hedret.