Sosiale medier motiverte henne til å komme seg ut i naturen