• 10.-klassinger med lyst på utdanning i bilfaget fikk nylig en smakebit på mulighetene innenfor faget. Her besøker de Gumpens Auto Øst. Fra venstre Tor Magne Trydal, Gumpens Auto Øst, Fahad Abdiqadir Ahmed, Fiskå skole, Zana Palani, Fiskå, Shpend Neziraj, Fiskå, Robin Sharma, Fiskå, Erik Gulbrandsen, Tinntjønn skole, Morten V. Tangvall, Tinntjønn, Jørgen Kristensen, Tinntjønn, Alexander Beltaifa, Fiskå, Nikolai Halvorsen Brown, Fiskå, Fredrik Helland Olsen, Lindebøskauen skole, Amadeus Gabrielsen, Lindebøskauen, Ruben Lindebø, Lindebøskauen, Isak Gjøtterud, Lindebøskauen og Torstein Haraldseid, Bilbransjens opplæringskontor sør. FOTO: Tor Mjaaland

De fikk en smakebit på bilfaget

De har presset på seg når det gjelder skole- og yrkesvalg. Nylig fikk 13 gutter innblikk i bilfaget og dermed hjelp til kanskje å velge en utdanning i den retningen.