• Det er kun satt av 350 millioner til ny vei til Kjevik de kommende årene. Bilistene må derimot bidra med 580 millioner kroner. Da er det nok penger til å bygge vei fra E 18 til Hamresanden. Flere fylkespolitikere mener det er for dårlig og vil ikke si om de vil gå inn for bankgarantier til prosjektet. FOTO: Kjetil Reite

Vil ikke garantere for vei til Kjevik

Staten vil at bilistene betaler mesteparten av ny vei til Kjevik og at den ikke bygges helt fram til flyplassen nå. Striden kan ende med at fylkespolitikerne ikke vil stille med lånegaranti.