Kirketårn bygget på vaklende grunn – må rives

foto