• Floke Bredland mener politikerne i Søgne burde lagt opp til en bredere debatt om sentrumsutviklingen og hvordan skape gode bomiljøer. FOTO: Jacob Buchard

– Kommunen må stille krav til utbyggerne

Floke Bredland reagerer både på antall høyhus på Tangvall, plasseringen av dem og den politiske prosessen rundt utbygging av sentrum.