• Overlege Arthur B. Halvorsen ved anestesiavdelingen på Sørlandet sykehus Kristiansand sa opp sin stilling i protest mot det han mente var uforsvarlig bemanning av nye operasjonsteam. Fylkeslege Geir Stangeland er enig med ham. FOTO: Kjartan Bjelland

- Uforsvarlig for de sykeste pasientene

Overlege Arthur B. Halvorsen sa opp sin stilling i protest mot ledelsen ved Sørlandet sykehus. Nå får han full støtte av fylkesmannen i Vest-Agder som mener pasientsikkerheten for de sykeste pasientene er alvorlig svekket.