Fylkeslege i Vest-Agder, Geir Stangeland, vil be sykehuset om en redegjørelse for økningen i tvangsbruk. Foto: Erling Slyngstad Hægeland

Det er i «Årlig melding» for Sørlandet sykehus som legges fram for sykehusstyret torsdag, at den negative utviklingen dokumenteres.

Norge ligger på verdenstoppen i antall tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering. I mange år har Sørlandet vært blant de verste i Norge. I helse— og omsorgsmeldingen til fylkeslegen i Vest-Agder fra 2010 var daværende fylkeslege Kristian Hagestad svært bekymret for denne trenden.

Toppåret

2009 var toppåret med flest tvangsinnleggelser, over 665, så sank det med rundt 200 tilfeller i 2011, og siden da har det steget jevnt til 519 i fjor.

— Jeg hadde håpet at det ville skje en reduksjon etter intensiveringen av den ambulante akuttoppfølgingen fra AAT-teamene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor dette ikke skjer, skriver klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse, Oddvar Sæther i en mail.

Målet for både Helse Sør-Øst og sykehuset var å redusere antall tvangsinnleggelser med fem prosent i fjor. Innen psykiatrisk sykehusavdeling ble det satt i gang flere særskilte tiltak, med mål om reduksjon av både tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler. I stedet viser det seg å ha vært en økning på nesten to prosent, hvilket tilsvarer ni flere pasienter i forhold til 2013. ## Bekymringsfullt

Fylkeslege Geir Stangeland Geir Stangeland var ikke kjent med disse tallene da Fædrelandsvennen ba om kommentar:

— Dette er svært bekymringsfullt. Bruk av tvang er en krenkelse av personlighet og noe av de mest alvorlige man kan gjøre med et menneske. Derfor er det ikke greit at det er en økning, sier Stangeland.

Han vil be sykehuset om en redegjørelse og anmode om en analyse for å finne ut hva som er årsaken til økningen.