• Klinikksjef Oddvar Sæther ved Sørlandet sykehus forstår ikke hvorfor antall tvangsinnleggelser har økt i fjor. FOTO: Steinar Vindsland

Bruker enda mer tvang

Sørlandet sykehus hadde som mål å redusere tvangsbruken overfor pasienter i fjor. I stedet ble det økning. Fylkeslegen er bekymret.