• Ifølge Nye Kristiansand Bompengeselskap er det ikke aktuelt å heve bompengetakstene med det første. FOTO: Kjetil Nygaard

- Ikke aktuelt å øke bompengetakstene i Kristiansand

Politikerne skal vurdere ulike tiltak for å dempe trafikkveksten i Kristiansand. Men det er foreløpig ikke aktuelt å bruke en økning i bompengetakstene som virkemiddel.