Dette skjer 14. april

Ved midnatt ber de norske styrkene om våpenstillstand. Under ett møte i Ose stemmer de norske offiserene for overgivelse.