Anbefaler å legge ned fødeavdelinger

Sørlandet bør har ett stort sykehus, flere regionale helsesentre, og samle alle fødeavdelingene samme sted.