• Bønder i byen for å demonstrere etter bruddet i landbruksforhandlingene. Fra venstre Thomas Drangsholt Gabrielsen, Finn Aasheim, Bjørgulf Bekkevoll, Tor Erik Leland og Magne Thorvald Bakken. FOTO: Kjartan Bjelland

Sørlandsbønder viser muskler

Da Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag tirsdag brøt jordbruksforhandlingene med staten, ruset sørlandsbønder traktorene og dro ut for å demonstrere.