Kommunedirektøren: Skisland anbefalte å vente med brevet

foto