Unikt arkeo­logisk funn i tilknyt­ning til ny E 39

foto