Ifølge berammingslista er det satt av fire uker til ankeforhandlingene, som skal foregå i Kristiansand tinghus.

En 56 år gammel mann ble i mai dømt til 15 år og seks måneders fengsel for å ha drept Dan Eivind Lid i forbindelse med et ran 3. oktober i fjor. En 46 år gammel mann fra Russland ble frikjent for drap, men ble dømt til åtte års fengsel for grovt ran med døden til følge.

Den tredje tiltalte, en 36 år gammel mann fra Kristiansand, ble dømt til tre års fengsel for grovt ran, men uten dødsfølge.

Tingretten greide ikke greid å fastsette hvem av de to hovedtiltalte som faktisk utførte drapshandlingen.

Var skuffet

Etter at dommen falt sa 56-åringens forsvarer, advokat Torleiv Drangsland til Fædrelandsvennen at klienten var skuffet over å bli dømt.

– Han er veldig skuffet over tingrettens vurdering, og det er åpenbart at dommen blir anket, sa han til avisa.

Mens hovedmannen ble dømt til å betale Lids etterlatte til sammen 400.000 kroner i oppreisningserstatning, ble de to andre tiltalte frifunnet for dette kravet.

Våpen og narkotika

Bakgrunnen for drapet skal ha vært ifølge dommen fra Kristiansand tingrett at 56-åringen med seg to andre fra narkotikamiljøet i Kristiansand for å rane Lid etter å ha fått opplysninger om at de kunne finne våpen og narkotika i leiligheten hans.

Mens den ene av de tre ventet utenfor i en bil, gikk de to andre inn i sokkeletasjen til Lid om natten 3. oktober. Der utsatte de offeret for betydelig vold og et halsgrep som kvalte ham, går det fram av dommen

Påtalemyndigheten ba i tingretten om 18 års fengsel for 56-åringen og 17 år for medhjelperen. For sjåføren ble det lagt ned påstand om ni års fengsel.