TRONDHEIM/FROLAND: – Vi er ydmyke over å få prisen i konkurranse med anerkjente selskaper som vi har stor respekt for, sier daglig leder Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox, i en pressemelding.

Årets tema for Siva-prisen er «Grønn eksport». Formålet er å løfte fram bedrifter som har lyktes på eksportmarkedet, er klimavennlige og som har produksjon i Norge.

Det statlige selskapet for industrivekst, Siva, har som hovedmål å legge til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

200.000 kroner

Under Siva-konferansen i Tronheim tirsdag delte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ut prisen til Foamrox fra Froland.

58 bedrifter ble nominert til Siva-prisen 2022, men kun fem gikk videre til finalen.

– Å bli nominert til Siva-prisen er i seg selv en anerkjennelse for den viktige jobben som gjøres for å skape ny aktivitet og grønne, lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. De fem finalekandidatene har på hver sin måte vist enorm evne og vilje til å gripe muligheter og gi oss flere bein å stå på i årene framover, sier Borten Moe, som er imponert over kandidatene, og håper de kan bidra til å inspirere andre.

Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox synes det er stort å vinne Siva-prisen, som var på 200.000 kroner.

– Vi ønsker å rette en stor takk til entreprenører og byggherrer som har vist tillit til oss som leverandør, og for å våge å ta i bruk innovative og miljøvennlige løsninger i sine prosjekter. Det er grunnleggende for å kunne bidra til endringer i det grønne skiftet, sier Jakobsen.

Brann, vann og frost

Firmaet fra Froland er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring. Produktene brukes i robuste miljø der det er behov for isolerte og vanntette løsninger, som også har strenge brannkrav.

I tillegg til Siva-prisen, delte man også ut nyvinningen X-faktorprisen som gikk til Ocean GeoLoop.

Siva-sjef Andreas Krüger Enge mener at både Foamrox og Ocean GeoLoop er verdige vinnere i en konkurranse med mange og svært sterke kandidater.

– Bedriftene i årets finaleheat viser at det går an å skape jobber i Norge, øke eksporten og redusere klimagassutslipp samtidig. Gjennom innovasjon, samhandling og kunnskapsdeling bidrar de hver eneste dag til å utvikle norsk næringsliv, sier Enge.

Innoventus Sør-baby

Foamrox har vært under vingene til Innoventus Sør.

– Hyggelig med en bekreftelse på at vi satset på riktig prosjekt. Foamrox ble tatt opp i vårt inkubatorprogram i 2016 og gikk ut i fjor. De var hos oss fra idé- til vekstfase, kommenterer administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør.

Hun karakteriserer Foamrox slik:

– Nyskapende og grønt.