ARENDAL: Det skriver Agderposten.

Næringsbygget til Trevaren Eydehavn AS ble herjet av flammer i en eksplosiv storbrann i fjor vår. Deretter oppstod full strid om forsikringsoppgjøret.

Trevaren Eydehavn krevde 12 millioner kroner i erstatning, samt at saksomkostningene skulle bli dekket.

Den lokale trevareprodusenten mente at forsikringsselskapets megler hadde opptrådt uaktsomt.

– Gjorde ikke jobben

Ifølge en fersk dom fra Agder tingrett heter det, ifølge Agderposten, at forsikringsmegleren som Trevaren benyttet må bære ansvaret for underforsikring på 4,5 millioner kroner.

En forsikringsmegler skal hjelpe kunden til å finne fram i den store mengden av ulike tilbud og, i samråd med kunden, finne fram til hvor mye forsikringsobjektet er verdt. Det var her megleren, Pareto Forsikringsmegling AS, ifølge Agder tingrett ikke gjorde jobben sin på vesentlige områder.

Uklar brannårsak

Trevaren Eydehavn tilkjennes ikke full erstatning fordi deler av virksomheten – som for eksempel varelageret – var riktig forsikret ut fra de opplysninger megleren hadde fått, skriver Agder tingrett i dommen.

Forsikringen på maskiner og inventar, var derimot ikke riktig forsikret, ifølge tingretten.

Summen av alle disse postene utgjør ifølge dommen 4,5 millioner kroner, skriver Agderposten.

Politiet satte i gang full etterforskning for å avdekke brannårsaken, men fant ingen entydig brannårsak.