• I november trasket byutviklingsstyret opp Kapelldalen, deretter vedtok de Kroodden-planen. Bystyrets vedtak er nå påklaget av Forsvarsbygg. FOTO: Vegard Damsgaard

Lader kanonen på Kroodden

Forsvarsbygg forsøker å torpedere planer om 800 boliger i nabolaget til Møvik fort.