• TRYGGERE:Ole Hortemo omtaler Kristiansand som en by som har blitt tryggere for mange. Men både han og Kari Bertelsen fra forebyggende mener det er grunn til bekymring for blant annet rus og for psykiske lidelser som igjen kan føre til kriminalitet.

Unge rekrutteres til kriminelle MC-miljøer

De unge i Kristiansand begår stadig færre lovbrudd, men politiet er fortsatt bekymret for MC-miljøer, rus og vinningskriminalitet blant unge i Kristiansand.