• Brokar: Kunstner Per Fronth (t.h.) viser med armene hvor den ene av de to planlagte broene over ett av juvene langs stien på Kapelløya kommer. T.v. Arnfinn Håverstad fra ingeniørvesenet i Søgne, som har vært helt sentral i realiseringen av kyst- og kulturstien i det vernede området i Ny-Hellesund. FOTO: Torstein Øen

Skjærgårdens mest eksotiske natursti

Til sommeren kan folk for første gang bevege seg fra den ene enden av Kapelløya i Ny-Hellesund til den andre. Med på turen får de eksotisk natur og kunstneriske overraskelser.