• FOREBYGGER: Politistasjonssjef Ole Hortemo (t.v.) og forstander i Muslimsk Union i Agder, Akmal Ali, jobber begge med å fange opp unge som er blitt isolert og som står i fare for å utvikle ekstreme holdninger. FOTO: Kjetil Reite

Ser etter unge som er blitt isolert

Politiet går rett på sak når de oppsøker radikaliserte unge. De er spesielt på vakt når de møter unge som har falt utenfor samtidig som de har oppsøkt et fundamentalistisk miljø.