Ga fylkesmannen en låve

Fylkesmann Ann Kristin Olsen fikk mandag morgen overrakt en låve og noe såkorn fra bøndene i Vest-Agder, med beskjed om at staten nå kan lage maten selv.