• ÅSTEDSUNDERSØKELSE: Kriminalteniker Thor Hardeland i arbeid sammen med kolleger på drapsstedet et apr dager etter selve hendelsen. Åstedet på låven er rett inn til venstre. FOTO: Hallgeir Oftedal

Drapsdømt anker til lagmannsretten