• LØRDAGSVIGSEL: Døra til sermonirommet i tinghuset blir stengt på lørdager. Avviklingen av lørdagsvigsler er en konsekvens av manglende økonomiske rammer, sier sorenskriver Yngve Svendsen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Ingen flere lørdagsvigsler i tingretten

Det blir slutt på tilbudet om lørdagsvigsler i tingretten, og flere saker blir liggende lengre før avgjørelsene faller. Årsaken er økonomiske innstramminger.