Sverdrup Lund leder samordningsgruppen

Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) blir en viktig mann i det politiske samarbeidet mellom Agder-fylkene.