• Cemile Tumenic (37) har levd i Norge i 12 år, men har verken personnummer, fastlegge eller rett til å jobbe. Familien på seks må klare seg på 6000 kroner i måneden som de får av asylmottaket. - Av og til får vi litt hjelp fra naboer og venner. Det betyr veldig mye, sier hun. Bak står sønnen Mohammed (13). FOTO: Kjartan Bjelland

Kjemper for barnas fremtid i Norge

Cemile Tumenic (37) har bodd på asylmottak i Norge i snart 12 år. Nå går hun rettens vei i håp om å kunne gi sine fem barn en trygg fremtid i Lillesand.