• Inntekter fra bingo bidro til at Ungdomskoret Ekko i år kunne reise på tur til Chicago. FOTO: Lena Kjenndalen

«Svømte» i bingopenger - dro til Chicago

Ungdomskoret Ekko klarte ikke å bruke opp de store inntektene fra bingo. Nå mener Lotteritilsynet at koret har fått nok.