• Lite tillit: Kun tre lokallag som har stemmerett på nominasjonsmøtet ønsker å beholde stortingsrepresentant Freddy de Ruiter på toppen av stortingslisten før valget høsten 2013. FOTO: Tormod Flem Vegge

Mobiliserer mot de Ruiter

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) får svært liten støtte i første runde av nominasjonsprosessen i Aust-Agder Arbeiderparti. På tross av dette er han satt på topp av nominasjonskomiteen.