• IKKE ALENE: Lederen Jan Olav Olsen har støtte fra flertallet i bispedømmerådet når han sier nei til en vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap. FOTO: ARKIVFOTO

Flertallet følger lederen

Lederen i Agder og Telemark bispedømmeråd vil ikke ha en vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap. Flertallet i rådet Jan Olav Olsen leder, er enig med ham. Men ikke alle.