• HEKKEN BLIR STÅENDE: Bjørn Tore Dolmseth og Ann-Karin Skeime kommer ikke til å fjerne hekken som skiller eiendommen deres fra gang- og sykkelstien. Sikten er god nok, mener de. Farten til syklistene er problemet.

Ulovlig å sykle i fartsgrensen

Selv om fartsgrensen er 70 km/t, er det ikke lov å sykle så fort på gangstien i Bukksteindalen. Vegvesenet påpeker samtidig at hekken til Bjørn Tore Dolmseth er ulovlig høy.