• RADIKALT FORSLAG: Statens vegvesen har spilt inn en modell der Kristiansand får opptil 40 nye bomstasjoner. Da vil det ikke være mulig "snike" seg unna betaling. Selv om bomstasjonene blir flyttet etter 2017, er det lite sannsynlig at politikerne vil velge en slik modell for Kristiansand.

Foreslår opptil 40 bomstasjoner

Arbeidet med en ny bompengering i Kristiansand er i gang. I det mest omfattende forslaget, får byen 40 nye bomstasjoner. Også rundt Sørlandsparken.