• MOTIV: Blåbærlyng. FOTO: Harald Odd Steen

Abstrakt i naturen

BioFoto Sørlandets medlemmer fikk ingen konkret oppgave, da kampen om månedenes foto i februar skulle utkjempes.