• Utenriks: Det er internasjonal preg over store deler av landsdelen. Dette er stedene Nært har besøkt. FOTO: Jan Nicolay Mortensen

Verden over på Sørlandet

Nært har i lengre tid og økende grad påpekt hvor sentralt plassert Sørlandet er i verden. Her følger beviskjeden.