• Magnhild Meltveit Kleppa skryter av Sørlandets enighet og mener landsdelen har posisjonert seg meget bra i kampen om samferdsels-kronene.

Går langt i å love Sørlandet veier

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier Sørlandet ligger uvanlig godt an til å få mange nye veiprosjekter de kommende årene.