Stoppet med vodka i lasten

Litaueren som ble vinket inn av UP hadde langt over lovlig kvote i bilen.