• UTENFOR: Det er fort å føle seg utenfor hvis ikke du har råd til det samme som venner. Antallet barn som vokser opp i familier med svært lav inntekt, øker på Sørlandet. FOTO: Torstein Øen

4700 barn i "fattige" familier i Agder

Mens tallet går ned nasjonalt, øker antall barn som vokser opp familier med svært lav inntekt på Sørlandet. — Meget viktig utfordring, sier Venstres Hans Antonsen.