• NYTT REGLEMENT: - Ordensreglene er tydelige på hva som er krenkende atferd, som gir hjemmel for å gripe inn overfor eleven, forklarer oppvekstdirektør Arild Rekve. Her står han sammen med Mette Fimreite Roth (H), leder av oppvekststyret, under bystyremøtet onsdag kveld. FOTO: Torstein Øen

Innfører mobil- og fotoforbud på skolen

Fra torsdag innføres felles ordensregler for de 38 grunnskolene i Kristiansand. Mobil— og fotoforbud skal motvirke mobbing og uro i klasserommet.