• NESTEN TUSEN ÅR: Like siden 1020-1030 har denne ubrukte kvernsteinen ligget på sjøbunnen litt vest for Ulvøysund. Kvernsteiner ble benyttet både som handelsvare og ballast. Muligens kan dette eksemplaret stamme fra et steinbrudd i Hyllestad i Sogn og Fjordane. FOTO: Jostein Blokhus

Fant kvernsteiner fra vikingtiden

Rundt år 1030 gikk et skip ned utenfor Ulvøysund, fullastet med kvernsteiner. Årets sommerutstilling på Lillesand By— og Sjøfartsmuseum er blant annet viet dette forliset.