Utenfor rådhuset leste domprost Freddy Berg opp en bønn for alle ansatte i Kristiansand kommune. Her holdes korset av Henrik Sommer, som jobber som frivillig i Kirkens Bymisjon. Utenfor rådhuset leste domprost Freddy Berg opp en bønn for alle ansatte i Kristiansand kommune. Her holdes korset av Henrik Sommer, som jobber som frivillig i Kirkens Bymisjon. Foto: Erlend Olsbu

– Vi bærer korset i solidaritet med alle som lider