Nybygget blir i to etasjer med en tilbaketrukket tredje etasje. Det blir relativt kostbare enheter når størrelsen ligger på 100 kvadratmeter i snitt, og det har kostet såpass dyrt å anskaffe grunnen. Nybygget blir i to etasjer med en tilbaketrukket tredje etasje. Det blir relativt kostbare enheter når størrelsen ligger på 100 kvadratmeter i snitt, og det har kostet såpass dyrt å anskaffe grunnen. Foto: Ark.Net/Siv.ark. Espen E. Erikstad

Bygger eksklusivt på elvebredden