– Dette er en metafor som symboliserer de etterlatte etter et selvmord, sier Mikael Skaarland. – Dette er en metafor som symboliserer de etterlatte etter et selvmord, sier Mikael Skaarland. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Hengte opp fugle­skremsel som begår selvmord i Werge­lands­parken – så kom poli­tiet