• Den største, offentlige stranda ligger like ved Kuleberget i Nesane. Her er det kjørt på ti trailerlass med sand. FOTO: Kjetil Nygaard

Ny strandsti skaper forvir­ring i Vennesla

Den nye strandstien i Vennesla har ikke bare skapt glede blant bygdas beboere.