• Alethia Elliott (t.h.) sammen med mor Inger Johanne Elliott da de ankom Lundeveien i Søgne 20. juni, samme kveld kommunestyret vedtok at saken hennes skulle vurderes på nytt. Leiligheten kommunen tilbyr Alethia, er i et bokollektiv med stort sett eldre beboere innen avdeling for rus og psykiatri. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Alethia får en ny sjanse til å bo på Signo Vivo

Ordfører Astrid Hilde (Ap) setter Alethia-saken på dagsorden i ekstraordinært kommunestyremøte den 20. august.