• Kommunen forutsetter nå at folk som bor i dette lagerbygget i Posebyen flytter ut snarest. FOTO: Eivind Kristensen

Tilsyn etter bekym­rings­melding: Avslørte ulovlige leilig­heter i lager­bygg

Brannvesenet og kommunen dro til eiendommene i Posebyen etter en bekymringsmelding. De fant en rekke branntekniske mangler og flere ulovlige leiligheter.