• En bil og en syklist har kollidert i dette krysset. FOTO: Kjetil Samuelsen

Bil mot sykkel i trafikkulykke

Bilfører kjørte på syklist.